உலக மனநல தினம். 2022.10.10

உலக மனநல தினம். 2022.10.10

இன்று (10.10.2022) கிண்ணியா கல்வி வலய ஆலோசனை வழிகாட்டல் பிரிவின் வழிகாட்டலில் பல பாடசாலைகளில் உலக மனநல தின நிகழ்வுகள் நடைபெற்றதோடு வலயத்தின் பிரதான நிகழ்வு தி/கிண்/அந் நஜாத் ம.வித்தியாலயத்தில் "எல்லோருக்கும் மனநலம், நல்வாழ்வுக்கு முன்னுரிமை" எனும் தொணிப்பொருளில் பின்வரும் அம்சங்களை உள்ளடக்கி நடாத்தப்பட்டது.
 
 
மாணவர் உள மேம்பாட்டுக்கான வழிகள்-விழிப்புணர்வு..
ஆலோசனை வழிகாட்டல் அலகு திறப்பு நிகழ்வு..
ஆசிரியர் உளநலமும் மாணவர் மன நலமும்
 
 
இந்நிகழ்வில் வலயத்தின் பிரதிக்கல்விப்பணிப்பாளர் M.C.Nasar , கிண்ணியா தள வைத்தியசாலை உளநலப்பிரிவின் வைத்தியர் A.K.M.Nasmy மற்றும் வலயத்தின் ஆலோசனை வழிகாட்டல் பிரிவின் ஆலோசகர்களான A.M.Hithayathullah, S.A.Azeez ஆகியோரும் கலந்து சிறப்பித்தனர்.
 
ஆலோசனை வழிகாட்டல் பிரிவு,
வலயக்கல்வி அலுவலகம்,
கிண்ணியா.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Related Articles

Login

Now Kinniya Zone Schools can login to our website and maintain your school contents

Calendar

No event in the calendar
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Get In Touch

  • Address: Main Street, Kinniya
  • General:  026-2236155
  • Fax: 026-2236155
  • General: 026-2236155
  • ZDE: 026-2236256
  • Planning Unit: 026-2236154
  • Account Branch: 026-2236280
  • E-mail: kin@edudept.ep.gov.lk