தரம் 5 ஆய்ந்தறி மதிப்பீடு

பின்வரும் தகவலுக்கு அமைய தரம் 5 மாணவர்களுக்கான ஆய்ந்தறி மதிப்பீடு நடைபெறும்

காலம் : 27.04.2023 (வியாழக்கிழமை)
நேரம் : காலை 8.00 மணி
இடம் : உரிய பாடசாலைகள்

தரம் 5 வகுப்பாசிரியர்கள் உரிய ஏற்பாடுகளைச் செய்யுமாறு கேட்டுக் கொள்கின்றேன்.

DDE - Development 

Related Articles

Login

Now Kinniya Zone Schools can login to our website and maintain your school contents

Calendar

No event in the calendar
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Get In Touch

  • Address: Main Street, Kinniya
  • General:  026-2236155
  • Fax: 026-2236155
  • General: 026-2236155
  • ZDE: 026-2236256
  • Planning Unit: 026-2236154
  • Account Branch: 026-2236280
  • E-mail: kin@edudept.ep.gov.lk